4.2.2017

ŽENSKÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU PRADÁVNÝCH TRAUMAT ULOŽENÝCH V KOLEKTIVNÍM ŽENSKÉM VĚDOMÍ

Ženy v dnešní době trpí nadměrnými psychologickými a zdravotními potížemi, které se odráží hlavně v onemocnění reproduktivních orgánů. Hysterektomie – odnětí těchto orgánů – ať už částečná nebo celková, se pomalu ale jistě stává běžnou součástí ženského života. Za tímto faktem nalezneme mnoho příčin. Podívejme se nyní na jednu, která je uložena v jádru ženského kolektivního vědomí. Tato záležitost se netýká výhradně žen. Zájem by měla vzbudit i na straně mužů, protože tam kde není zdravá a šťastná žena, nemůže být zdravá šťastná matka, děti, rodina, ani společnost.........

 Martina Christová /Taunia Atiriamin/

Vždy když se objevilo téma autority a vedení, ženy byly potlačovány. Toto potlačení se stalo evidentní u mnohých žen ve formě odmítání, vzteku, rebelismu, pocitu žití pod kontrolou. Ženy často cítí odpor ke skutečnoti, že byly narozeny jako ženy.

Ženy byly otrokyněmi, kterým bylo rozkazováno a vládnuto po dlouhé generace a naneštěstí je tento fakt v dnešní době stále přítomen. Ženy byly také využívány pro zábavu a k potěšení druhých. Být ženou znamenalo velkou zodpovědnost. S touto zodpovědností přišlo mnoho břemen, stresu, zneužití a izolace. Být ženou také znamenalo mnoho hrozeb pro bezpečí. Ženy bylo vždy snadné  znásilnit a přemoci silnějšími mocnými lidmi, jak emočně, tak fyzicky. Prostřednictvím náboženství byly manipulovány k setrvání ve vztazích s násilnými muži, protože slíbily Bohu, že se o něho a svou rodinu postarají.

Práva žen byla potlačena. V soutěžení s muži neměly šanci na úspěch. Na ramena žen bylo naloženo mnoho očekávání.  Často musely potlačovat samy sebe a svou osobnost aby muži zůstali na výši a aby se vyhnuly trestu za svou jedinečnost.

Ženy jsou stále používány jako sex symboly a byly zneužívány mnoha způsoby. To naneštěstí stále v některýchkutlurách přetrvává.

Ženy začaly potlačovat a odmítat svou krásu a sexualitu, protože jim to nepřineslo nic jiného než zneužití, zlomené srdce, teror, bolest, izolaci, násilí, otroctví a bídu. A výsledkem toho všeho je mnoho psychologických a fyzických poruch, které se u žen začaly objevovat. Když lidské tělo zažije mnoho emoční bolesti a zátěže traumat opakujících se z generace po generaci, začnou se ozývat a projevovat fyzickými symptomy.

Můžete odmíat svého otce za způsoby, kterými s vámi jednal. Otcové mohli trestat své dcery a ženy když jim řekly “ne“ nebo za vyjádření svých hranic. Dcera si mohla přitáhnout do života partnera, který ji zneužívá. Jak by dcera mohla říci “ne“ muži, když byla v minulosti trestána vždy, když tak učinila? Poslušnost, zneužití a ponižování se stalo něčím naprosto normálním.

Žena může mít strach z toho, že bude úspěšnější než její otec, protože nikdo nesměl být úspěšnější než dominantní osoba v domě. Protože kdyby byl, zostudilo by to to dominantní osobu. Manipulace a vina byly používány k udržení ženy v její malosti a v kuchyni.

To vše způsobuje velké zmatení ohledně sexuality, které má souvislost s pradávnými traumaty týkajícími se nebezpečí, zneužití, znásilnění, obtěžování nebo incestu. To může u žen způsobovat vyhýbání se sexualitě. Mají ohromný strach ze sexu a zranitelnosti.  Mohly být vychovávány v projekci velké viny a zostuzení ze své sexuality a své osobní síly.

Klíčové Body:

 

    

Ženy

Zdroj: Evette Rose  

Překlad: Martina Christová /Taunia Atiriamin/
Intuitivní psychologie a léčba
www.martinachristova.eu, www.slunecnabrana.eu

Obohacují-li vás tyto informace a přejete-li si úsilí vynaložené za jejich předáváním finančně ocenit, lze tak učinit na č.ú:2000953644/2010, IBAN: CZ5320100000002000953644,SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Tento článek lze šířit nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.