ZDRAVÍ / HEALTH

 

1.2.2015

Poslové zvaní hormony / The messengers called hormones

Tento článek je sdílením vlastního vyléčení disharmonické funkce hormonálního systému za účelem motivovat a ukázat,že hormonální léčba v podobě hormonálních preparátů není nezbytná a že se hormonální systém dá navrátit do stavu plné funkčnosti změnou stravy, životního stylu a cílené práce na sobě samých.

Více...

15.9.2015

Frekvence Těla

Žijeme ve světě energií,frekvencí a vibrací. V těchto termínech začínáme uvažovat a stávají se běžnou součástí našich každodenních rozhovorů. Odhalují podstatu  a vzájemnou interakci událostí  kolem nás.Podívejme se na některé frekvenční údaje našeho těla a potravin.

V roce 1992 Bruce Tainio Tainionské Technologie,nezávislé divize Eastern State University v Cheny ve Washingtonu sestrojil první frekvenční monitor. Tainio zjistil,že průměrná frekvence lidského těla během dne je 62-68Hz. Frekvence zdravého těla je 62-72Hz a její pokles   poškozuje  imunitní systém.

Více...

3.6.2014

Já jsem se rozhodla být plně zdravá

Události posledního týdne  které se v mém životě odehrály,mě inspirují  k napsání svého pohledu a zkušeností  na téma nemoci a samouzdravení. Na toto téma bylo řečeno a napsáno již mnoho.O to je více překvapivé,jak jsou některá přesvědčení  ve společnosti stále tak silně zakořeněna,že nadále fatálně ovlivňují naši realitu.

Více...