VZESTUP 2

15.8.2016

Návrat sexuální energie do souladu

Na vaší planetě stejně tak jako všude ve vesmíru kromě jiných sil existuje i síla sexuální, která byla záměrně potlačována, zavrhována a očerňována po dlouhé stovky, ba tisíce let. Tím se lidstvo oddálilo od pochopení účelu této síly a dostalo se ve vztahu k ní do velkého nesouladu, zapomnělo na její pravý význam a její vysoce spirituální a terapeutické využití.

Jsou mezi vámi jedinci, kteří jsou předurčeni k tomu, rozpomenout se na posvátný účel sexuální energie a její konstruktivní vědomé využití. Pochopení a znalosti vědomé práce se sexuální energií musí být navráceny na planetě Zemi do souladu s Vesmírným Řádem, jelikož tento nesoulad způsobil a stále způsobuje mnoho bolesti a utrpení.

Více...

14.8.2016

Povolání mužů do světelné zbroje

Nejdražší muži kráčící po povrchu plantey Země. Je ve vás uložena síla, které je třeba. Velká moc a síla, která uvede do pohybu klíčové události vedoucí k osvobození lidské rasy z okovů omezenosti, krutosti, nemilosrdenství a vykořisťování. Vstup do této vaší síly ale vyžaduje odvahu – odvahu postavit se tváří v tvář sobě samým a uvolnit místo pro kvality, které jsou v souladu s vyšší pravdou – Vyšším Vesmírným Řádem.

Více...

1.5.2016

Lidé a světelné frekvence

Nejdražší lidé, mezi vámi se nacházejí ti, kteří již prostoupili mlhou zapomnění a mají přístup ke svému nejhlubšímu vědění.

Tyto jedince spojuje hluboká Láska k Planetě Zemi a Veškerému Životu. Tato Láska tryská z hloubi jejich srdcí a pozvedá vibraci jejich fyzických těl do frekvencí, které rezonují se stále se zvyšující vibrací světla, které na planetu proudí.

Tyto bytosti v sobě nesou pra-pra-pradávná hluboká vědění, na jejichž základě dnes staví, jež používají k novému tvoření a jež láskyplně předávají druhým a do kolektivního vědomí lidstva.

Více...

23.2.2016

Pravda Srdce

Od začátku letošního roku jsem cítila,že spirituálním tématem je “Pravda“. Za pravdou k sobě samým leží potřeba být dostatečně odvážní udělat to, co nám říká pravdivý hlas. A pak udělat kroky k tomu, co ctí tuto pravdu.
Nové paradigma a nové vědomí nevytryskne z éteru lidí, kteří zůstávají uvězněni ve starých vzorcích. Nová energie přichází z lidí kteří se vymaní z toho, co je drží svázané, omezené, závislé a umlčené.
Úžasný Poyan Shifter včera na úplněk ve panně napsal a řekl: “Jste připraveni riskovat vše abyste získali všechno co jste kdy chtěli? Připravte se na nečekané.“

Více...

21.2.2016

Znovuzrození Duše

Život vám dá vědět, když jste připraveni růst.
Předvede vám připravenost vaší Duše rozvinout se tím, že přinese zkušenosti, které budou výzvou pro nejposvátnější místo uvnitř vás.
To místo je místem, kde leží veškerá vaše moc.
Je to místo, kde žije největší schopnost pro radost.
Je to místo, kde žije nejzářivější tvořivost.
Je to místo, kde se spojujete se svým božstvím a svou vnitřní schopností rozsvítit svět.
Často, než je Světlo uvnitř vás odhaleno, objeví se životní “krize“. Je to proces, ve kterém dochází pro vaši osobnost a vaše ego k velké výzvě.

Více...

28.1.2016

Místo Kříže Slunce

Narodila jsem se do rodiny,která nevyznávala žádná náboženství a ani nenásledovala žádné směry. Tak tomu nebylo ani u mých prarodičů,kteří jakousi “kostelovou“ výchovou prošli. Kostely jsem vždy jako malá obloukem obcházela. Když už jsem do některého někdy s někým vstoupila,nikdy jsem se tam necítila dobře. Utrpení vyzařující z obrazů a soch,zima a neútulno mi rozhodně nepřipomínaly nic božského. Farářů jsem se jako malá bála a když už jsem je potkala,raději jsem se schovala. Když jsem vyrostla,bylo to samozřejmě jiné, přesto mi ale nad všude vystavovaným Ježíšem na kříži zůstával rozum stát. Ne, utrpení na kříži to rozhodně nebylo nic pro mě a iritovalo mě to.

Více...

6.12.2015

Kdo a Co je Bohyně / Who and  What the Goddess Is

Kdo a co je Bohyně? Kde se nachází a proč se nyní toto slovo vyskytuje kolem nás stále častěji?
Dlouho jsem nevěděla kdo a co Bohyně vlastně je. Došlo to tak daleko,že mě toto slovo začalo iritovat. Nyní se velmi mluví a píše o ženách a ženství, ale já jsem nikdy nepochopila jaká by ta žena vlastně měla být. Cítila jsem se velmi, velmi zmatená, jelikož jsem nevěděla jestli má být ta která obstarává domácnost a udržuje teplo krbu a spolupracuje s mužem nebo má být nezávislá, silná a sama měnit svět. Mé zmatení bylo o to silnější když jsem si uvědomila, že má vize ideální ženy pro mě od dětství byla žena žijící v lese nosící luk a šípy a které dělá společnost Slunce, Měsíc, Hvězdy a divoká zvěř.
Více...

4.12.2015

Minulé Životy Posvátného Ženského Srdce / Past Lives Of The Sacred Feminine Heart

/scroll down for English/

Jako žena pověřená úkolem návratu Posvátného Ženského vědomí na tuto planetu máte průkopnickou roli.
Tato role je opravdu jen začátkem. Během nadcházejících měsíců a let budete zavedeny na nová území jak zeměpisná tak spirituální.
Moho míst kam přinesete své Světlo jsou místa, kde jste měli důležité inkarnace jako kněžky, učitelky, moudré ženy, mystičky. Potkáte se tváří v tvář s velmi povědomými Dušemi. Tyto Duše s vámi budou sdílet klíčové zážitky těchto vzdálených životů. Budete bezprostředně přitahováni jeden k druhému. Mnoho z těchto lidí vám bude chtít pomoci.

Více...

19.11.2015

Ženská Sexuální Energie na Cestě Zpět do Celistvosti / Female Sexual Energy on the Journey Back to Wholeness

/scroll down for English/

Mnoho žen na cestě k Celistvosti prožije roky návratu sexuální energie zpět do jejich vlastních těl. Pro některé ženy se přirozenost fyzické intimity na čas změní tím,jak se znovu sladí se svými centry hluboké sexuální energie.
To může znamenat období abstinence nebo omezení sexuálních kontaktů. Tato zkušenost požadovaná ženskou Duší je silně vedena Bohyní.
Bohyně rozpoznává transformativní hloubky a sílu autentické, osvobozené, plně ztělesněné ženské sexuality.

Více...

31.10.2015

12 Stupňů Vzestupu / The 12 Levels of Ascension

Všichni se vyvíjíme a absorbujeme Světlo svou vlastní rychlostí. Někteří vědomě pracují na těchto změnách a proto je jejich přeměna rychlejší,jiní si jí nejsou vědomi a absorbují toto světlo a změnu v přímém vztahu k planetárním změnám.Nicméně tento vývoj lze rozdělit do stupňů...
1)
-když tělu klesá hustota většinou se to projeví mutačními symptomy chřipky,bolestí hlavy,průjmem,vyrážkou,bolestí svalů a kloubů.

Více...

1,2,3