VZESTUP 2

28.9.2016

Most ženství do posvátného mužství

Více a více je psáno a zmiňováno na téma “zrození“ mužů do svého posvátného mužství skrze ženy. Toto téma je něčím co začíná být v kolektivním vědomí aktuální záležitostí v souvislosti s briskním růstem vědomí na planetě.

Je nutné, aby bylo rozuměno, že tato skutečnost není v sebemenším ohledu útokem proti mužům, jejich přirozenosti, jejich právoplatnosti, není odsuzováním ani povyšováním se nad muže jako takové a ani nepoukazuje na mužskou neschopnost. Tato hluboká skutečnost přichází jako uvědomění prostřednictvím žen, které na své cestě dosáhly jistéhostupně vědomí a je chápána a zpracována těmito ženami jedině a pouze z láskyplné úrovně a hlubšího pochopení souvislostí.Nižší lidská mysl nedokáže pojmout hloubku snahy sdělit vesmírnou skutečnost prostřednictvím slov a spustí své egoistické posuzování tohoto tématu.

Více...

25.9.2016

Po Spirále...

V momentech největšího zoufalství, smutku, bezmoci a zlomeného srdce často začínáte pochybovat, zda se situace ještě někdy změní, zda ještě někdy dokážete prožívat štěstí, radost, vášeň ze života a zda ještě někdy dokážete plně milovat.

Ze své lidské perspektivy po většinu času zapomínáme, že ve vesmíru nic nestagnuje, vše je v pohybu a vše se pohybuje po spirále – ne lineárně po přímce. A tak jak se po této spirále dá sestupovat, dá se po ní také stoupat vzhůru....

Více...

23.8.2016

Vstup do vlastní síly

O vstupu do vlastní síly a moci bylo napsáno mnohé. Co to ale přesně znamená? Co si pod takovým stavem představit ? Jak do něho vstoupit?

Jsou mezi vámi ti, kteří se v jistý okamžik na jistém místě rozhodli vstup do vlastní síly uskutečnit. Ne ale proto stát se mocnými za účelem ovládat druhé, ne na základě strachu, slabosti a beznaděje.  Jedná se o vědomé rozhodnutí. Hluboko uvnitř sebe cítíte, že život může nabrat úplně jiný rozměr – a to takový, který je pro většinu druhých jen těžko představitelný a těžko dosažitelný. Pohání vás vnitřní touha, vnitřní vedení a vědění, že je možné osvobodit se z okovů omezenosti a to ve všech sférách vaší pozemské existence. Protože ano, vstup do vlastní síly znamená svobodu – je to výsadní právo všech bytostí Vesmíru – je to Vesmírné Právo.

Více...

15.8.2016

Návrat sexuální energie do souladu

Na vaší planetě stejně tak jako všude ve vesmíru kromě jiných sil existuje i síla sexuální, která byla záměrně potlačována, zavrhována a očerňována po dlouhé stovky, ba tisíce let. Tím se lidstvo oddálilo od pochopení účelu této síly a dostalo se ve vztahu k ní do velkého nesouladu, zapomnělo na její pravý význam a její vysoce spirituální a terapeutické využití.

Jsou mezi vámi jedinci, kteří jsou předurčeni k tomu, rozpomenout se na posvátný účel sexuální energie a její konstruktivní vědomé využití. Pochopení a znalosti vědomé práce se sexuální energií musí být navráceny na planetě Zemi do souladu s Vesmírným Řádem, jelikož tento nesoulad způsobil a stále způsobuje mnoho bolesti a utrpení.

Více...

14.8.2016

Povolání mužů do světelné zbroje

Nejdražší muži kráčící po povrchu plantey Země. Je ve vás uložena síla, které je třeba. Velká moc a síla, která uvede do pohybu klíčové události vedoucí k osvobození lidské rasy z okovů omezenosti, krutosti, nemilosrdenství a vykořisťování. Vstup do této vaší síly ale vyžaduje odvahu – odvahu postavit se tváří v tvář sobě samým a uvolnit místo pro kvality, které jsou v souladu s vyšší pravdou – Vyšším Vesmírným Řádem.

Více...

1.5.2016

Lidé a světelné frekvence

Nejdražší lidé, mezi vámi se nacházejí ti, kteří již prostoupili mlhou zapomnění a mají přístup ke svému nejhlubšímu vědění.

Tyto jedince spojuje hluboká Láska k Planetě Zemi a Veškerému Životu. Tato Láska tryská z hloubi jejich srdcí a pozvedá vibraci jejich fyzických těl do frekvencí, které rezonují se stále se zvyšující vibrací světla, které na planetu proudí.

Tyto bytosti v sobě nesou pra-pra-pradávná hluboká vědění, na jejichž základě dnes staví, jež používají k novému tvoření a jež láskyplně předávají druhým a do kolektivního vědomí lidstva.

Více...

23.2.2016

Pravda Srdce

Od začátku letošního roku jsem cítila, že spirituálním tématem je “Pravda“. Za pravdou k sobě samým leží potřeba být dostatečně odvážní udělat to, co nám říká pravdivý hlas. A pak udělat kroky k tomu, co ctí tuto pravdu.
Nové paradigma a nové vědomí nevytryskne z éteru lidí, kteří zůstávají uvězněni ve starých vzorcích. Nová energie přichází z lidí kteří se vymaní z toho, co je drží svázané, omezené, závislé a umlčené.

Úžasný Poyan Shifter včera na úplněk ve panně napsal a řekl: “Jste připraveni riskovat vše abyste získali všechno co jste kdy chtěli? Připravte se na nečekané.“

Více...

21.2.2016

Znovuzrození Duše

Život vám dá vědět, když jste připraveni růst.
Předvede vám připravenost vaší Duše rozvinout se tím, že přinese zkušenosti, které budou výzvou pro nejposvátnější místo uvnitř vás.
To místo je místem, kde leží veškerá vaše moc.
Je to místo, kde žije největší schopnost pro radost.
Je to místo, kde žije nejzářivější tvořivost.
Je to místo, kde se spojujete se svým božstvím a svou vnitřní schopností rozsvítit svět.
Často, než je Světlo uvnitř vás odhaleno, objeví se životní “krize“. Je to proces, ve kterém dochází pro vaši osobnost a vaše ego k velké výzvě.

Více...

28.1.2016

Místo Kříže Slunce

Narodila jsem se do rodiny,která nevyznávala žádná náboženství a ani nenásledovala žádné směry. Tak tomu nebylo ani u mých prarodičů,kteří jakousi “kostelovou“ výchovou prošli. Kostely jsem vždy jako malá obloukem obcházela. Když už jsem do některého někdy s někým vstoupila,nikdy jsem se tam necítila dobře. Utrpení vyzařující z obrazů a soch,zima a neútulno mi rozhodně nepřipomínaly nic božského. Farářů jsem se jako malá bála a když už jsem je potkala,raději jsem se schovala. Když jsem vyrostla,bylo to samozřejmě jiné, přesto mi ale nad všude vystavovaným Ježíšem na kříži zůstával rozum stát. Ne, utrpení na kříži to rozhodně nebylo nic pro mě a iritovalo mě to.

Více...

6.12.2015

Kdo a Co je Bohyně / Who and  What the Goddess Is

Kdo a co je Bohyně? Kde se nachází a proč se nyní toto slovo vyskytuje kolem nás stále častěji?
Dlouho jsem nevěděla kdo a co Bohyně vlastně je. Došlo to tak daleko,že mě toto slovo začalo iritovat. Nyní se velmi mluví a píše o ženách a ženství, ale já jsem nikdy nepochopila jaká by ta žena vlastně měla být. Cítila jsem se velmi, velmi zmatená, jelikož jsem nevěděla jestli má být ta která obstarává domácnost a udržuje teplo krbu a spolupracuje s mužem nebo má být nezávislá, silná a sama měnit svět. Mé zmatení bylo o to silnější když jsem si uvědomila, že má vize ideální ženy pro mě od dětství byla žena žijící v lese nosící luk a šípy a které dělá společnost Slunce, Měsíc, Hvězdy a divoká zvěř.
Více...

1,2,3