VZESTUP

22.1.2018

Poselství mužům

Drazí muži,

nevstoupili jste do fyzické formy za účelem se o někoho starat, přebírat zodpovědnost za druhé, někoho vychovávat, sloužit zotročujícím společenským a rodinným systémům nebo se motat v karmických vztazích a vzorcích.Nyní, v této době, jste tu proto, abyste osvobodili svá srdce od nánosů bolestí rodových traumat, nezdravých a omezujících přesvědčení a soudů. Jste tu proto, abyste se stali svobodnými a dovolili si žít svůj život beze strachu a viny. Není žádného soudce pokud vy nesoudíte sami sebe. Přišli jste sem osvobodit a vrátit ryzí mužské kvality na tuto planetu a tím přivést harmonii a bezpečí do společného prostoru který sdílíme, oživit vzduch který dýcháme, být zářivým vzorem a příkladem pro druhé.

Více...

22.1.2018

Jednou z cest je cesta posvátného partnerství

Mezi vámi jsou ti, kdo jste přišli do stávajícího duálního světa znovu přivést posvátnou ryzí ženskou a mužskou energii. Energii, která je ukotvena ve svém středu, ve své plné zářivé síle. Mnozí z vás jste si zvolili životy, kde vaše síla, světlo a jedinečnost byly tak ubity a rozdupány, abyste se ocitli v místě velkého zoufalství, beznaděje a slabosti. Ženy zakusili fyzické, sexuální a emoční týrání od mužů ve svém okolí, kdy byla pohřbena jejich ženská energie. Muži naopak často zakusili odnětí své síly podprahovou manipulací a zneužíváním svých matek a otců, kteří je připravili o jejich mužství.

Více...

2.1.2018

Návrat krále

Oděni v zapomnění kráčíte po této zemi s životy vystavěnými na slaboučkých pilířích strachu a bolesti jste zapomněli, že jste nositeli obrovské kosmické síly, která ve vás přebývá. Zapomněli jste, že v sobě nesete obrovské kvality světelných bojovníků, mágů, ale hlavně v sobě nesete kvalitu nejvyšší – kvalitu krále. Král zná svou sílu, kterou používá z místa svého největšího klidu.

Více...

2.1.2018

Voňavé květy posvátného pozemského života

Pouze když je svobodná vůle v souladu s vyšším zdrojem, může láska a moudrost doprovázet vaše volby a nasměrovat vás na správnou cestu.
/Daniel Nielsen/

Vaše duše a vaše srdce k vám promlouvá prostřednictvím pocitů. Tyto pocity přicházející z vašeho ryzího “vedení“ jsou vždy krásné, osvobozující, příjemné, ulevující, hřejivé a připomínající “domov“. Tak poznáte, že jste v souladu se svou duší.

Více...

11.10.2017

Naslouchat vlastnímu vedení

Cesta osobního a spirituálního vzestupu znamená postupný průchod jednotlivými fázemi, ve kterých dochází k jistým uvědoměním, pochopením a rovzpomenutím. Tato pochopení aktivují a spouští určité procesy také ve fyzickém těle a způsobují změny na biochemické úrovni. Tyto fáze na sebe navazují a nelze některé přeskočit. Každá fáze znamená tedy konkrétní změny na všech rovinách – mentální, emoční,fyzické a spirituální – změny vědomí. Každá fáze tedy přináší celkovou energetickou změnu.

Více...

11.10.2017

Strach ze změny

Mnohé je v pohybu, mnohé se mění, přetváří – kolabuje a utváří, mnohé je přehodnocováno. Intenzivní osobní a spirituální vzestup které lidstvo započalo nadále nabírá na intenzitě. Již není cesty zpět. To staré, to co jste znali, co jste se naučili, v čem jste byli zvyklí fungovat odchází a přichází nový “Řád“ – Řád, který je více v souladu s Řádem Vesmírným, s Vaší Autentickou Pravdou. To staré se nevrátí. Není cesty zpět.

Více...

11.10.2017

Pravda vašeho srdce

Vaše životy jsou vytvořeny důslednými podprahovými mechanismy přežití. Vaše práce, vztahy, chování, aktivity, vzhled a přání jsou utkány tak, aby jste se cítili přijati svým okolím a společností, protože pak můžete bezpečně přežít v tomto světě. Snažíte se druhé přesvědčit a ukázat jim své štěstí, harmonii a dokonalost ve které žijete...nebo se snad snažíte přesvědčit sami sebe?

Více...

11.10.2017

Odpovědnost za svůj vzestup

Jak vysoké světelné frekvence zaplavují naší planetu, doslova rozmetají ve vašich životech vše, co s nimi není v souladu a rezonuje na nižších frekvencích. Vaše energetická a fyzická těla prochází intenzivní očistou, která se projevuje nečekanými nevolnostmi, únavou, horečkami, vnitřní horkostí, bolestmi a  migrénami nebo vážným onemocněním. Vše co není v souladu s těmito vysokými frekvencemi ve vašich životech kolabuje, ať jsou to vztahy, zaměstnání, podnikání či jiné aktivity. Už není cesty zpět. Nyní čelíte sami sobě. Tohle je jen mezi vámi a zdrojovou energií ve vás – Stvořitelem. Není to o nikom dalším. Je to o vašem rozhodnutí, jakým směrem se vydáte na vaší cestě dál.

Více...

6.7.2017

Znovuzrození Polomrtvé Ženy

Uvnitř každé z vás existují aspeky vašeho vlastního bytí, které potřebují být zvědoměny, opečovány a soucitně léčeny. Jedním z těchto aspektů hlásící se o pozornost je aspekt ženy – zubožené, zbídačené, zneužité, slabé a beznadějně  “odevzdané“ svému osudu. Kde se vzala tato polomrtvá žena? Jak a co se stalo, že ženy nesoucí obrovskou tvořivou a plodnou sílu, ženy nesoucí v sobě vesmírnou pradávnou moudrost, zakusily a zakouší újmu ve všech sférách svého pozemského  bytí?  

Více...

12.6.2017

Vaše Světelné Právo

Již dlouho jste oprašovali a leštili své nejsilnější nástroje a rozpomínali se na svou podstatu vědomého tvůrce. Nyní nastal čas. Nastal čas tyto oživené nástroje používat a uplatňovat nejvyšší nároky a práva na prosperující, tvořivý a plnohodnotný život ve zdraví a hojnosti. Život, který odpovídá vaší světelné podstatě. Jste to vy, kdo musí přinést světlo do všech oblastí zde na zemi a posouvat zde hranice pro dobro své a tím pro dobro všech ostatních kolem vás.

Více...

2.10.2016

Vesmírná křídla

Vaše duše, vaše Vyšší podstata vás vždy vede směrem největšího vývoje, růstu a expanze - to je esencí jejího záměru.

Prostřednictvím vaší ryzí touhy rozvíjet se a vstoupit do vyšších sfér vašich možností vás provede na vaší cestě úseky, které budou nelehké, až zoufalé. Zavede vás do míst, kde budete prvně muset odložit vše co vám brání vzlétnout do vytoužených výšin vašeho života tady na Zemi.

Více...

1,2,3