22.1.2018

POSELSTVÍ MUŽŮM

Drazí muži,

nevstoupili jste do fyzické formy za účelem se o někoho starat, přebírat zodpovědnost za druhé, někoho vychovávat, sloužit zotročujícím společenským a rodinným systémům nebo se motat v karmických vztazích a vzorcích.Nyní, v této době, jste tu proto, abyste osvobodili svá srdce od nánosů bolestí rodových traumat, nezdravých a omezujících přesvědčení a soudů. Jste tu proto, abyste se stali svobodnými a dovolili si žít svůj život beze strachu a viny. Není žádného soudce pokud vy nesoudíte sami sebe. Přišli jste sem osvobodit a vrátit ryzí mužské kvality na tuto planetu a tím přivést harmonii a bezpečí do společného prostoru který sdílíme, oživit vzduch který dýcháme, být zářivým vzorem a příkladem pro druhé.

PŘIŠLI JSTE OCHUTNAT TUTO PLANETU Z MÍSTA SVOBODY, VOLNOSTI A PRAVDY VAŠEHO VYLÉČENÉHO ČISTÉHO SRDCE, NE STRACHU. Přišli jste posouvat hranice toho, čemu lidská mysl věří, že je možné. A tím pomalu ale jistě přivádět nový svět na  světlo této planety.

Celá planeta a veškeré bytí potřebuje nádech, potřebuje opět cítit a vidět muže, kteří oživili a opět nesou kvality světelných rytířů, vnitřních vesmírných bojovníků, králů a vědomých tvůrců. Potřebuje muže stojící pevně ve svém středu a ryzí božské mužské síle. Už neunese muže slabé, topící se ve stavu oběti, viny a odevzdání.

Až nadejde váš čas tohoto posvátného úkolu na planetě Zemi, začne vás kosmická inteligence stěhovat z veškerých zatuchajících a hnilobných ustanovení vašeho nevědomého života. Strhne a odstraní vše, co vás udržuje v komatu nevědomí, ve kterém pomalu ale jistě umíráte zaživa. Pošle vás do nejtemnějších míst, kde leží ukryto vaše světlo a vaše síla. Tato fáze se bude možná zdát morbidně neúnosná a bude tím těžší, čím více se jí budete bát, bojovat a bránit se jí. Projdete procesem znovuzrození, procitnete, abyste byli ŽIVÍ. Abyste se mohli přidat k těm, kteří již stojí ve světle pravdy za závojem pozemské destruktivní iluze - k těm, kteří již svůj přestup učinili.

Není nic, co by mohlo zastavit tento proces, pro který jste se na úrovni své duše rozhodli. Na vaší cestě potkáte znamení, symboly, lidi a jiné směrovky. Objeví se v ten správný okamžik, nečekaně, nezváni. Přinesou vysokou kvalitu světla, které se začne přesouvat do vašich energetických těl tam, kde je ho třeba.

Tento proces není vždy příjemný, spíše naopak. Můžete se cítit podráždění, může začít vyplouvat vztek, bolest, fyzická nevolnost. Takhle světlo pracuje. Rozvibruje ve vás vše, co s ním nerezonuje, abyste mohli jednoho dne opět spočinout ve stavu vědomého napojení na svou duši a vedení vesmírné inteligence.

I když se tento proces zdá neúnosný a nebezpečný, přesto jste v bezpečí vesmírného plánu a načasování, který vás pošle tam, kam potřebujete pro svůj růst vstoupit.

Nebo snad chcete zůstat po zbytek svého života zotročeni ?

Chcete prožít život na planetě Zemi a nevnímat jej ?

Chcete žít bez nejvyšší formy lásky a nikdy nepoznat její dary ?

Chcete přivonět ke květinám a necítit jejich vůni ?

Chcete poslouchat ptáky, ale neslyšet jejich zpěv ?

Chcete se dívat na přírodu a nevidět její barvy a krásu ?

Chcete stát tváří v tvář druhým a nevidět je ?

Chcete jíst ovoce ale necítit jeho chuť ?

Chcete zmeškat posvátné okamžiky východů a západů slunce ?

Chcete dovolit, aby vaše srdce zůstalo stažené strachem po celou dobu vaší pozemské existence ?

Chcete aby druzí byli pány vašeho pozemského času a radosti ?

Chcete se milovat a nedotýkat se hvězd ?

Chcete skončit nemocní a nemohoucí ?

Chcete minout ženu svého života ?

Pokud cítíte, že toto není to co chcete, oslovte Vesmírnou Inteligenci a řekněte své ANO,  aby vám mohla doručit takové dary, o kterých jste si ani nedovolili snít.

Dovolte si přijmout nejvyšší světelný posvátný záměr  vašeho bytí na této jedinečné planetě v nejvyšší lásce, radosti a vášni ze života a bezpečí zpečetěném hlubokým propojením s kosmickými silami a inteligencí, která vám za tímto účelem umožnila na tuto planetu vstoupit.

S Láskou

©Taunia Atatiriamin
www.slunecnabrana.eu

Vzestup