11.10.2017

NASLOUCHAT VLASTNÍMU VEDENÍ

Cesta osobního a spirituálního vzestupu znamená postupný průchod jednotlivými fázemi, ve kterých dochází k jistým uvědoměním, pochopením a rovzpomenutím. Tato pochopení aktivují a spouští určité procesy také ve fyzickém těle a způsobují změny na biochemické úrovni. Tyto fáze na sebe navazují a nelze některé přeskočit. Každá fáze znamená tedy konkrétní změny na všech rovinách – mentální, emoční,fyzické a spirituální – změny vědomí. Každá fáze tedy přináší celkovou energetickou změnu. V každé fázi také platí trochu jiná pravidla než ve fázích druhých. Proto, pokud chcete aplikovat pravdy a praktiky “vyšších“ fází nacházíte-li se ve fázi “nižší“ a nejste energeticky na dané záležitosti připraveni, mohou vám uškodit. Pochopení určitých pravd a záležitostí pouze mentálně – pouze na úrovni mysli, je velmi odlišné než jejich uvědomění a zvědomění, které s sebou přináší celkové vibrační změny jedince. Proto je velmi důležité, abyste znali řeč svého těla, abyste rozpoznali které informace s vámi rezonují a které ne, abyste dokázali naslouchat svému vitřnímu vedení. Ve výsledku MUSÍTE NASLOUCHAT SAMI SOBĚ.

 

Vzestup

Taunia Atiriamin /Martina Christová/
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.