21.8.2014

Solar Seed 2013

Splynutí s božským vědomím proudí skrze naše porozumění vesmírného řádu.Naše Slunce je konečnou formou celostního vědomí.Brána do srdce vesmírného hologramu.Prostoupením portálu do nové éry je pro nás  výzvou převést a ztělesnit zdrojový kód vrytý do světla a společně vytvářet a manifestovat realitu založenou na  frekvenci lásky - model který zrcadlí pravdu v duchu tvoření raději než mutantní matrix, který vytváří tuto dualistickou,na strachu založenou, realitu. Potřeba nového modelu nebude plně rozpoznána,přijata a následována,dokud korupce veškerých aspektů současného modelu nebudou rozpoznány,pravá podstata se rozšíří a důsledky krize budou pochopeny.Nový model nemůže být uskutečněn na základě  intelektuálního bádání dualistického výkladu lepšího světa,postaven na infrastruktuře současného zmutovaného matrixu.Pokoušet se řešit problémy na úrovni ve které se projevují,vytváří spíše větší problém než řešení. Až se probudíte v plném  vědomí  do krize kterou lidstvo zažívá,doceníte absolutní nezbytnost působit na “fontánu hlavy“, ze které je matrix tvořen.
Stávající model je kolektivně vytvořen kmitajícím  přenosem sedmi bilionů vzorců mozkových vln ( myšlenkových vzorců) a jejich v prostředí viditelnou a slyšitelnou zpětnou vazbou, jako realitou která potvrzuje mutantní stav lidské DNA. Předloha odhaluje řešení které existuje za úrovní ve které entropie tohoto modelu  pracuje.Ovlivňuje jádro korupce ze kterého sebesabotujíci  vzorce chování  byly naprogramovány prostřednictvím genetické modifikace.Řešení,které ovlivní ohnisko ve kterém je toto šílenství  utvářeno. Obnovení oběhových spojení je základní fáze, která konečně učiní lidský biopočítač uživatelsky bezpečným se zdrojovým kódem našeho Slunce, vzkříšení naší schopnosti přímo  vstřebávat inteligenci nesenou fotony, která je hlavním animátorem našeho plného božského plánu. Holonomický model který využívá posvátnou geometrii jako jazyk tohoto plánu a aktivuje naši schopnost " mostů" fraktálně přebudovat všepřekračující sféry.Předloha modelu transcendence (vyššího modelu,který překračuje běžné hranice) je model který je kalibrovaný na holografii vesmíru a prvotní síly tvoření.A jako takový iniciuje proces znovuzačlenění do holistické časoprostorové řady skrze  spojení bioobvodů kterými zapojujeme lidské pole do solárního, galaktického a vesmírného holografu. Nový model nemůže být ztvárněn a určen jako intelektuálně analyzovaná teorie.Potřebuje být energeticky upevněn do rozličných holonomických systémů, které jednotlivě utváří lidský hologram a kolektivně manifestuje proměňující se genetiké pole. Nový model bude živá  frekvence,návrat jediného nástroje na kterém můžeme zažít pravé tvoření - našeho těla. My jsme ta technologie na kterou čekáme.

 

Videa

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=FLm_hwbwtjs&feature=youtu.be

Přepis videa: Taunia Atiriamin
www.slunecnabrana.eu
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.