17.4.2015

Pozorování Slunce za posledních 5 let / Observation of the Sun in the last 5 years

Solární Dynamická Observatoř Nasy (SDO) studuje Slunce od roku 2010 a shromažďujíce kolem 1,5 terabytů každý den. Cílem tohoto pozorování je porozumět tomu,jak je sluneční silné magnetické pole generováno,udržováno a jak je nahromaděná magnetická energie přetvořena do slunečních větrů a dalších vysoce energetických částic,které ovlivňují zbytek solárního systému včetně Země.
Toto video ukazuje souhrn krásných pozorování,které SDO zachytila za posledních 5 let.
-----
NASA’s So...lar Dynamic Observatory (SDO) has been studying the sun since 2010, generating about 1.5 terabytes of data every day. The goal of the mission is to understand how the Sun’s powerful magnetic field is generated, maintained, and how the stored magnetic energy is converted into solar winds and other high-energy particles that influence the rest of the solar system, including Earth.
The video below shows a summary of the beautiful visuals that SDO has captured in the past 5 years!

 

 

Videa , Slunce

Zdroj / Source: https://youtu.be/GSVv40M2aks
www.slunecnabrana.eu
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.