12.10.2014

Jak poznám svůj dvojplamen?


Drazí,mnoho z vás se ptáte jak najít svůj dvojplamen. Jak poznám svůj dvojplamen? Milovaní,váš dvojplamen jste vy.Váš dvojplamen je stejná vibrace jako vy.Vibrace vaší duše.Podpis vaší duše.Abyste tomu opravdu porozuměli,musíte poznat sami sebe jako duši. Hloubku zkoušek vaší duše.S tímto hlubokým vědomím duše budete vědět a poznáte svůj opravdový dvojplamen.Ano milovaní,s uvědoměním srdce a duše budete moci rozpoznat svůj jediný milovaný dvojplamen a spojit se s ním,spojit se na úrovni jedné duše,protože budete spojeni se svou vlastní  duší.Žijete ve světě trojdimenzionálního vědomí,který přehlíží duši.Nyní  přestupujete z dimenze mysli do dimenze srdce a duše.Proto je zde sjednocení s vaší duší  a vaším milovaným dvojplamenem.A tak milovaní,ptáte se: „Jak poznám sám sebe jako duši?“ Říkáme vám,musíte začít cítit skrze své srdce a naslouchat vašim opravdovým touhám srdce.Vaše pocity a touhy vás nasměrují k vaší duši.Se svým dvojplamenem máte stejné vášně a touhy.Proto čím více znáte požadavky a touhy  svého srdce,přirozeně se vibračně  sladíte se svým dvojplamenem,protože se slaďujete se svou duší.Touhy vašeho srdce a pocity jsou spojeny s vaším jedinečným stinným podpisem duše. Milovaní,vy a váš dvojplamen jste jedno .Jedna   duše.Jedna duše frekvenčně a přesný podpis. Harmonický otisk.Taková krása Boha a všeho.Drazí,jste tak milováni.My jsme andělé.        

 

Videa

Zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=sUdmZ8-1WYQ
Autor videa: Liora

Přepis videa: Martina Menšíková
www.slunecnabrana.eu
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.