VĚDOMÍ / CONSCIOUSNESS 2

9.10.2015

Vztah se Světlem / Relationship with the Light

/scroll down for English /

Na základě zkušeností a zážitků rozšířeného vědomí letos v létě jsem měla možnost vidět a pochopit, že je světlo Inteligencí,která přesně ví co dělá. Je to nejčistší síla,která léčí, transformuje a tvoří. Jedním z nejsilnějších zážitků bylo vidět, jak světlo aktivuje DNA.
Během září mé pochopení a cítění dostalo další rozměr. Začala jsem vnímat a cítit sama sebe ve všem,co je kolem mě.

Více...

8.10.2015

Světelná Řeč/ Light Language

/scroll down for English/

Mluvená nebo zpívaná Světelná řeč je řečí benevolentní lásky a světla a má mnoho dialektů. Některé z těchto dialektů jsou prvozemské jazyky, hvězdné jazyky nebo andělské kódy.
Světelná řeč je galaktickým jazykem lásky a světla. Pro ty kteří jí slyší(a mluví jí), nese kódování pro frekvenční léčení, aktivaci DNA a je použita při léčebných záležitostech, tónování, meditování a vylaďování...

Více...

27.9.2015

Nad Prostorem a Časem

/follow the link below for English/

S.E.X. není něčím co děláte, ale něčím, čím se “stáváte“, neděláte energii, vy “vytváříte/stáváte“ se energií...“milování“ nemá absolutně co dělat s propojením genitálií, ale všechno s propojením srdce a duše. Láska(oxytocin) je vytvořena “dlouho předtím“ než s někým skočíte do peřin. Tak to je, “milování“ vytváří chemikálii melanin vedlejší produkt známý jako oxytocin /skupina dopaminů/, což je pocit který se dostaví když vytvoříme a upevníme sentimentální hodnotu pro něco nebo někoho v našem srdci.
Více...

27.9.2015

Frekvenční Světelné Aktualizace Vzestupu

/see the link below for English/

Pro všechny,kdo mají chřipku – anglicky FLU…(F)requency (L)ight (U)pgrades –Frekvenční Světelné Aktualizace…. Neexistuje nemoc. Jen Vzestupné/Světelné Aktualizace.
Nemoc je lidské slovo. My čistíme hustotu.

Každý velký světelný výbuch způsobí fyzickému tělu,že musí projít skrze aktualizaci a musí očistit vše co drží uvnitř(vztek,zradu,stud,vinu,strach….).

Více...

26.9.2015

Spirituální Aspekt Sexu / The Spiritual Aspect of Sex

Když muž vstoupí do vašeho lůna,jaký typ energie a vědomí má? Je zatrpklý, je šťastný, miluje sám sebe, miluje vás? Myslí pozitivně nebo negativně? Když se žena s vámi miluje, žehná vám nebo vás proklíná? Je zatrpklá, je šťastná, miluje sama sebe, miluje vás? Sex je rituálem výměny energií, myšlenek, emocí a duší. Během sexu se stáváte spirituální houbou vědomí a energie té druhé osoby.Každý tlak a tah je utvrzením. Vyčerpávají z vás životní sílu a energii nebo vás dobíjejí, léčí a podněcují vaši duši? „Buďte si Vědomi Pravé Síly Sexu!
Více...

27.8.2015

Pokud se rozhodnete milovat Probuzenou Ženu / If you choose to love an Awakened Woman

Pokud se rozhodnete milovat probuzenou ženu, nemůžete zůstat spát. Pokud se rozhodnete milovat probuzenou ženu, každá část vaší Duše bude vzrušená, ne jen vaše sexuální orgány nebo dokonce vaše srdce. Upřímně, pokud preferujete normální život, zůstaňte s normální dívkou. Pokud chcete ochočený život, hledejte jen ženu která si dovolila být ochočená.

Více...

25.8.2015

Krystalické Sluneční DNA Formy

Naše DNA  tato “dvojitá hadí“ spirálovitá vlákna jsou k nalezení v jádře každé buňky našeho těla. V našem těle máme přibližně sto trilionů (100 000 000 000 000) buněk! Jádro nebo-li střed každé buňky obsahuje veškeré informace nezbytné k vytvoření celého našeho těla a všech našich rozdílných buněk. Jádro nebo-li střed každé buňky obsahuje veškeré informace nezbytné k vytvoření celého našeho těla a všech našich rozdílných buněk.
Více...

18.8.2015

Tvoření Světlem

Světlo je jedna z nejsilnějších sil ve vesmíru. Světlo můžete vnímat jako živou přítomnost která může být kdykoliv nebo kdekoliv najednou. Reaguje na vaše myšlenky o něm. Světlo je přítomné ve všech známých vesmírech, ačkoliv ne v  přesně takové formě jako ve vašem. Světlo je mocná síla transformace, to je důvod  proč nová vlna světla která prochází vaším vesmírem způsobuje tolik změn.

Více...

9.5.2015

Voda a vibrace

Všichni už dnes asi znají práci doktora Emota týkající se výzkumu ohledně vody. Pokud ne, doporučuji toto úžasné video. Pravidelně nabíjím vodu 6-8 hodin na Slunci ve sklenici s křišťálem (nepoužívejte plastové víčko). Nyní jsem na sklenici nalepila slova, která charakterizují můj život. Přidala jsem i pro mě silné symboly. Každé slovo a symbol mají specifické vibrace, které voda načte. Uchvátilo mě, jakou sílu to má už když jsem lepila štítky na sklenici. Lidský organismus je ze 70% tvořen vodou.
Video...

17.4.2015

Jak meditovat / How to meditate

Více...

1,2,3,4