23.4.2016

Světlo nepotřebuje chránit - Pravda o energetické ochraně

Přišli jste ze Světla a do Světla se vracíte. Světlo je vaší pravou podstatou. Vy jste světlo.

Vše co se děje ve vašem životě a kolem vás je jen odrazem energetických zápisů (informací, vibrací) uložených ve vašich tělech – emočních, mentálních a do jisté míry i v těle fyzickém.Tyto energetické zápisy jsou tvořeny vašimi myšlenkami, přesvědčeními, prožitky a traumaty a tvoří vaši realitu.

Proto.....máte-li potřebu se chránit, vytvářet kolem sebe ochranná vajíčka, ochranná pole a bariéry před čímkoliv – energetickými upíry, zlem, manipulací druhých, vnějšími ataky a nechtěnými situacemi, věřte, že v jádru své potřeby se snažíte vytvořit ochranu před sebou samými – před vlastními strachy, zoufalstvím a vnitřním nesouladem.

Vědomou a cílenou prací na očišťování svých energetických a fyzických těl odstraňujete zábrany tomu, aby vámi mohlo prostupovat více a více světla. Světlo je nejvyšší vibrací, je to Inteligence, Je to Láska, je to Stvořitel Sám.

Čím více Světla jste schopni znovuvstřebat, tím více se zvyšují vaše vibrace a podle dominantního zákona našeho Vesmíru - kterým je Zákon Přitažlivosti – přestáváte být v souladu s nízkovibračními událostmi. Světlo je vaše přirozená ochrana – tedy Láska, Radost, Soucit, Štěstí. Mnohokráte bylo řečeno a napsáno:

Co vyzařujete, to přitahujete.

Dosáhnete-li jisté vibrační úrovně, jste v bezpečí. Kamkoliv půjdete, kam se podíváte, cokoliv uděláte, budete chráněni. Budete chráněni vlastní vibrací Světla.

Proto ve své podstatě, nejdražší spolutvůrci nové reality na Zemi – ve své podstatě jediné, před čím se opravdu potřebujete chránit jsou vaše myšlenky a přesvědčení, které neslouží nejvyššímu dobru vaší Duše. Jediný koho potřebujete ochránit, osvobodit a učinit šťastným je vaše vnitřní dítě sídlící ve vašem srdci a čekající na vaši lásku a pozornost. Jediný, kdo potřebuje vaši pozornost je vaše Duše, která čeká jen na to, až budete sami sebe tak milovat, že vám narostou křídla a vy se rozletíte do toho nejkrásnějšího snu, který tady – na této úžasné planetě můžete prožít.

Až bude celé lidstvo zářit svým Božským Světlem kterým ve ve své podstatě je, bude chráněna celá planeta.

Proto nezapomeňte - přišli jste ze Světla a do Světla se vracíte. Světlo je vaší pravou podstatou. Vy jste světlo.

 

Vědomí

Autor článku: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu
Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.