9.10.2015

Spirituální Síla/ The Spiritual Strenght

/scroll down for English/

Opravdová a trvající spirituální síla přichází skrze očistu na všech úrovních Bytí.

Duch nemůže skrze vás pracovat pokud je vaše mysl, srdce, tělo a prostředí ucpané věcmi, lidmi, rozptýlením, zmatkem, závislostmi a dramaty.

Nezjistíte co vaše energie opravdu k vývoji potřebuje k vývoji pokud nemůžete být sami sebou alespoň jeden den bez rozptýlení. Nepřivoláte nejvyšší formu intimního vztahu pokud se budete neustále spokojovat se vztahy průměrnými, jen abyste nebyli osamocení. Nevyladíte se na to, čím chce vaše srdce obohatit svět ve formě vašich jedinečných talentů a možností, pokud si nikdy nedáte prostor k tomu, abyste je naplnili.
-------------------------------
True and lasting spiritual strength comes from purification, on every level of Being.

Spirit cannot work through you if your mind, heart, body and environment is cluttered and congested with things, people, distractions, addictions and dramas.

You will not come to know what your energy really needs to evolve if you cannot be by yourself for just a day without distractions. You will not attract the highest intimate relationship if you constantly settle for average ones, just to avoid being alone. You won't tune into what your heart wants to gift the world, in the form of your unique talents and abilities, if you never give yourself time and space to bring them to fullness.

 

Vědomí/Consciousness

Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.SlunecnaBrana.eu

Zdroj: https://www.facebook.com/sophiebashfordintuitive/posts/810301065710409:0

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.