25.9.2015

Slunce je portálem pro hyperdimenzionální prostorové cestování založené na posvátné geometrii

/see the link below for English/

Podle poslední výpovědi interního informátora Coreyho Gooda z tajného prostorového/vesmírného programu,Slunce je portálem pro prostorové cestování civilizací,které využívají formu hyperdimenzionální matematiky založené na posvátné geometrii.Říká,že zatímco sloužil 6 let na vědecké výzkumné lodi Solárního Dozorčího Prostorového Programu,byl svědkem vypuštění sond do slunečních skvrn  za účelem prozkoumání složení a chování Slunce /pozn překladatele: tyto sondy byly chráněny silným energetickým polem,aby neshořely/.Objevy  šokovaly celou hlavní vědeckou komunitu která věří,že Slunce je ohromný nukleární generátor.Místo toho bylo potvrzeno,že Slunce je ve své podstatě elektrické a plazmatické výbuchy se chovají jako portály pro prostorové cestování civilizací k přemístění do a z našeho solárního systému.

Model “Elektrického Vesmíru“  je astronomický model ve kterém jsou Slunce a planety elektricky nabitými nebeskými tělesy,které existují v elektrickém poli které vytváří Slunce a to v paprskovitém směru (jako dráty na kole jízdního kola) po celém vesmíru.Navíc,Slunce je součástí ohromné galaktické elektrické mřížky vytvořené Galaktickým Středem,opět v paprskovitém směru.Náboje proudí skrze tato solární a galaktická elektrická pole prostřednictvím plazmatických částic,které jsou neustále uvolňovány Sluncem a galaktickým středem.Plazma je čtvrtým stavem hmoty(pevný,tekutý a plynný jsou první tři)a obsahuje volné protony,neutrony,elektrony a ionty.Plazma není elektricky neutrální,ale je supervodičem,který dokáže nést elektrické náboje přes celý solární systém a do mezihvězdných a mezigalaktických prostor.

Podle Goodeho,sondy vyslané do slunečních skvrn ukázaly,že skvrny obsahují točitá plazmatická vlákna(alias solární prodloužení),která se táhnou ze slunečního povrchu k jeho jádru.To je v rozporu s hlavní vědeckou teorií která tvrdí,že solární prodloužení obepínají jen stovky tisíc mil prostoru na povrchu.

Navíc sluneční jádro je tvořeno spíše z kovů jako je hořčík a sodík než z plynů vodíku a helia jak  vědci věří,že posiluje proces nukleární fúze.

Nejpozoruhodnější je Goodeho tvrzení,že Solární Ochranný program potvrdil,že za správných podmínek mohou tato solární vlákna být použita jako hvězdné brány nebo portály jimiž mohou mimozemské civilizace vstoupit nebo opustit náš solární systém.Goode popsal tento solární systém hvězdné brány podobně jako ohromnou vesmírnou síť,která propojuje všechna Slunce a  galaxie a vytváří možnost  pro cestování obrovských mezihvězdných a mezigalaktických vzdáleností.

Pokud má pravdu,tak by to znamenalo,že mezi  mnoha tisíci objektů které jsou popsané pozorovatelem jako vstupující nebo vystupující ze Slunce,podle obrazů vyňatých ze Solar&HeliosphericObservatory a dalších solárních observatoří,některé nebyly jen kamerové anomálie,ale mezihvězdné kosmické lodě.Dobrým příkladem je velké sférické UFO připojené ke slunečnímu vláknu pozorované Sluneční Dynamickou Observatoří vzdalující se ze sluneční blízkosti 11.března,2012.

Goode pokračoval v odhalení,že existuje hyperdimenzionální matematický model,který spojuje všechna Slunce v naší galaxii a který byl předán Solárnímu Programu mimozemskými civilizacemi.Říká,že tento matematický model využívá geometrické vzory podobné Platonským tělesům k navigačním účelům.Goodeho diskuse s Wilcockem o posvátné geometrii a o tom jak je důležitá v hyperdimenzionálním prostorovém cestování stojí za shlédnutí.

Goode také mluví o “uzlech”(přirozených portálech) nalezených po celém světě,jako je Bermudský Trojúhelník,který se nečekaně otevírá a uzavírá.Pokud jsou aktivovány,tyto uzly mohou transportovat lodě a letadla,která se v nich zachytila,skrze hyperdimenzionální prostor kamkoliv v galaxii.

Goodeho diskuze o podstatě času a vědomí jak je pochopeno ve skrytém prostorovém programu,otevírá oči.To zvyšuje možnost,že jedinci a kolektivy mohou mohou předefinovat prožívání  času.Epizoda Vesmírného Odhalení je další silný pohled do  tajného světa vesmírných/prostorových programů a pro mysl těžko pochopitelného vědění a technologií,které vlastní.

 

Slunce

 

Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu

Zdroj: http://exopolitics.org/sun-is-a-portal-for-hyperdimensional-space-travel-based-on-sacred-geometry/

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.