KRYSTALY 5

22.2.2016

Použití Krystalů a Léčivých Kamenů & Čisté Krystaly Křišťálu

V minulosti používaly civilizace sílu krystalů a kamenů k mnoha účelům. Nejstarší legendy o kouzlech krystalů nás vedou na pradávný kontinent Atlantidy. Obyvatelé této vyspělé civilizace používaly krystaly ke stahování a využívání vesmírné síly. Tato legendární civilizace vyspělých vědců využívala krystaly jako majáky světla, které sloužily jako telepatický komunikátor s jejich vesmírnými předky. Sílu krystalů využívali Atlanťané také pro mnohé fyzické a praktické účely. Věří se, že jedním z důvodů proč byl tento kontinent zničen byl ten, že posvátné znalosti týkající se krystalů byly zneužity a tato ohromná síla použita v egocentrických záměrech.

Více...

13.11.2015

Vltavín

Jako kámen Propojitelnosti, Vltavín nese intenzivní frekvenci, splynutí zemských a mimozemských energií které jsou rychle cítit často hlavně těmi kdo rezonují s jeho silou. Držení Vltavínu poprvé způsobuje často pocit tepla, prvně v ruce a potom postupně v celém těle. V některých případech se aktivuje srdeční čakra, což se projevuje tlučícím pulzem, následně pocením a zrudnutím ve tváři, emočním uvolněním, které může přestupovat ze smíchu do slz...

Více...

10.10.2015

Elestial – Dar Andělů

Krystaly Elestialu jsou více známy jako "skeletové" krystaly.Tyto speciální křišťálové krystaly jsou dary přivedené na tuto planetu aby pomohly při masové očistě,léčbě a znovuprobuzení, které se právě nyní na Zemi děje. S těmito krystaly přichází velká síla,konkrétně síla v překonání lidských emočních břemen.

Elestialy ztělesňují každou substanci fyzické roviny zatímco jsou zároveň sladěny s andělskou vibrací.Jejich zdroj se nachází za časovou linií  a jejich původ je ve hvězdné sféře.Když se síly ráje materializovaly fyzicky do prostoru a času, obsáhly Krystaly Elestialu všechny čtyři elementy a tak byly zrozeny.

Více...

16.8.2015

Strážce Záznamů

“Strážce záznamů” je jeden z nejposvátnějších krystalů, který kdy může být spatřen nebo se kterým může být pracováno.V těchto krystalech mohou být uloženy eony moudrosti a při správném vyladění mohou předat starodávná vědění a hluboká tajemství Vesmíru. Tyto krystaly byly  vědomě a záměrně  naprogramovány buď bytostmi nadduše,které stvořily vibrační frekvence které umožňují  lidskému životu evoluci na zemi, nebo jejich přímou linií – Atlanťany a Lemuřany.
Více...

11.8.2015

Katedrála – Světelná Knihovna

Při úsvitu každého dvoutisícového cyklu, velcí mistři, jak fyzičtí, tak nefyzičtí se schází, aby nastavili novou frekvenci vědomí pro další nadcházející věk. Na počátku věku Berana Moses vystoupil na horu Sinai a přijal Božský psaný zákon, který byl předán lidu. Když započal věk Ryb, Ježíš Kristus se zjevil na zemi aby učil zákonu lásky – jeho život sloužil jako živý příklad lidského spirituálního potenciálu. Nyní, než jsme vstoupili do Zlatého Věku Vodnáře, je možné aby tyto stejné Božské zákony byly vetkány do  našich srdcí a světlo lásky bylo vtěleno.

Více...

7.8.2015

Měsíční kámen

Měsíční kámen pomáhá uklidňovat a vyrovnávat emoce. Pokud převažují emoční reakce, je těžké spojit se s vyššími sférami reality. Měsíční kámen vyrovnává, tiší a léčí, aby jedinec nežil a neidentifikoval se s emočními stavy. Mnoho starých emocí je uloženo v podvědomí. Měsíční kámen pracuje jako strážce brány do podvědomí a ochraňuje nás před vlastními emocemi. To na druhé straně  dovoluje další rozšiřování vědomí.

Více...

1, 2, 3, 4, 5