KRYSTALY 4

2.1.2017

Dévické Chrámy

Podle mého názoru patří Dévické Chrámy mezi nejspeciálnější Mistrovské Krystaly ze všech. Obsahují prvek čistého kouzla a pokud jsou řádně použity , mohou otevřít bránu, skrze kterou mohou dévy vstoupit do fyzické reality. Dévy jsou všeobecně popisovány jako bytosti vnitřních sfér, které existují ve vyšších astrálních a/nebo vyšších rajských světech. Ty, které existují v astrální rovině mohou odpočívat mezi inkarnacemi. Dévy, které existují ve vyšších rajských světech se vyvinuly a vystoupily z cyklu reinkarnace, nebo mohou být andělskými bytostmi světla. Protože přebývají  ve vyšších úrovních vědomí, nejsou obtěžkány tíhou mentálního nebo emočního omezení, ani nejsou pod vlivem iluze omezujícího pohledu pěti smyslů.

Více...

3.12.2016

Záhněda

Záhněda je jedním z nejúžasnějších tmavých krystalů. Je cenná hlavně svou schopností obsáhnout největší množství světelné síly v tmavé barvě. Protože je černá barva spojována s první čakrou, je záhněda nejsilnějším kamenem při použití v léčivých krystalových rozloženích ke stimulaci a očistě tohoto energetického centra. Pokud je nerozvinuté, vědomí spojené s touto kořenovou čakrou může být velmi dekadentní a obavyplné, zaměřené jen na osobní uspokojení. Ale když se tato čakra rozzáří světlem a zharmonizuje s vyššími čakrami, stává se základnou, na které se spirituální síla manifestuje ve fyzickém těle. Záhněda stahuje energii bílého světla korunní čakry do čakry první, aby bylo hluboce zakořeněno do fyzické úrovně.

Více...

29.11.2016

Krystalové Drůzy

Drůzy jsou formace krystalů s které sdílí stejnou základnu. Je to více jednotlivých krystalů, kteří všichni žijí pospolu v harmonii a míru. Představují vyvinutou komunitu - každý člen je individuálně dokonalý a jedinečný a přitom sdílí společnou zem a všeobecnou pravdu se všemi ostatními. V drůzách se všichni jedinci spojují, aby sklízeli ovoce žití, učení a sdílení ve vyspělém společenství. Jednotlivé krystaly odrážejí světlo tam a zpět jeden ke druhému a všichni se koupou ve společné záři celku. Aurické světlo které obklopuje krystaly drůzy je velmi jasné a silné.

Více...

24.11.2016

Channeling Krystal

Channelingový krystal je krystalem Mistrovským a jeho hlavní funkcí je zesílení a napojení na naši Vyšší Podstatu (Zdroj, Vesmír, Stvořitele, Boha). Chtěla bych zde zdůraznit, že krystaly o kterých se dočtete na stránkách Slunečné Brány a Poselství Minerální Říše jsou krystaly přirozeně rostlé. Fazety a jejich tvar vytvořila příroda a nejsou dobrušované, vybrušované a násilně leštěné. Broušené krystaly ztrácí svůj přirozený energetický otisk a vyzařování a tím je znehodnocena také jejich funkce. Je velmi důležité, aby Mistrovské Krystaly a jejich další významní kolegové byli ve svých přirozených tvarech, ve svém terminálním zakončení co nejčistší a aby nebyly pokud možno poškrábané, hrany olámané a zásadně mechanicky poškozené (nebo alespoň pokud možno co nejméně).

Více...

16.11.2016

Mistrovské Krystaly

Mistrovské krystaly jsou tím, čím zkrátka jsou – “Mistry“. Existují ve stavu perfektního tvaru a představují soulad se zdrojem světla. Každý z Mistrovských krystalů představuje určité zákony a otevírá brány, skrze které lze zažít vstup do světa jednotného ducha a země. Tyto krystaly jsou poslové z nebes a učitelé božského zákona. Některé jsou nemilosrdné v odstranění temnoty egocentrických postojů a učení, zatímco druzí slouží k otevření vědomé komunikace do sféry vyššího já.

Více...

13.11.2016

Krystaly s oboustranným zakončením

Když se šest fazet krystalu spolu spojí a vytvoří špici, je narozen krystal se zakončením. Pokud se tímto stylem spojí oba konce krystalu, vznikají Dvojitě Zakončené Krystaly (dále jen DZK). Tyto speciální krystaly mají schopnost doslova vtahovat stejně tak jako vyzařovat energii z každého konce krystalu. Spojením energií ve středu těla krystalu může DZK vyzařovat tuto sjednocenou esenci z obou svých zakončení. Toto smíchání sil dovoluje DZK být použit při speciálních meditacích a pokročilých telepatických praktikách.

Více...

10.11.2016

Krystaly Generátory a Učitelé

Krystaly zvané Generátory jsou čisté samostatné krystaly, které mohou být použity ke stahování informací (channelingu) a uzemnění čisté léčivé energie. Šest přirozeně ostře spojených tvarovaných fazet formuje konečnou špici (zakončení). Krystal má šest stran a uzemňuje světelné síly na své základně. Tyto krystaly mohou být na spodu zamlžené a čisté ve své vrcholové části, odrážet duhy, odhalovat fantomy se spletitými inkluzemi a nebo mohou být celé naprosto čisté. Každý jednotlivý krystal Generátoru  je svou vlastní entitou, každý v sobě nese svůj vlastní příběh a své vlastní zkušenosti a lekce. Krystaly Generátory mají velkou jedinečnou osobnost a snadno se stanou přáteli a pomocníky v léčení. Jednotlivé krystaly Generátoru nás mohou naučit jak se soustředit, zaměřit a znásobit naši vlastní léčivou energii. Tyto krystaly svým příkladem předvádí jak stahovat zářící světelnou sílu do vlastního bytí a našeho světa.

Více...

8.11.2016

Lekce uštědřená Minerální Říší

K mé první interakci s minerální říši došlo v roce 2010 v Glastonbury, kde v jednom obchůdku plném úžasných krystalů na mě jeden promluvil a já bez něho zkrátka nemohla odjet. Už tam mi ale "můj krystal" předvedl, z mého pohledu, naprosto těžko uvěřitelný kousek. Od té doby mě krystaly a práce s nimi zajímaly, a roky jsem listovala ve svých oblíbených knihách o kamenech a krystalech, ale neviděla jsem ve svém životě jejich větší a hlubší rozměr a využití kromě toho, že jsem stále obdarovávala druhé. Ne že bych chtěla, ale protože mi tak bylo řečeno a já si nedovolila tyto vnitřní impulzy neuposlechnout. Často jsem se se „svými“ krystaly těžko loučila, ale pochopila jsem, že když předají své vědění, pokračují na své cestě tam, kde jich je momentálně třeba. S některými z nich jsem silně propojena dodnes. Spojuje nás vzájemná láska. Přesto nemohu říci, že se mi po nich nestýská.

Více...

22.5.2016

Krystal Isis

Jak se vyléčíte z emočních, nspravedlivě vypadajících ran, které život uštědřil? Jak znovu naberete svou vnitřní sílu když jste odděleni od milovnané osoby a zakoušíte jednu z nejhorších bolestí, kterou musíte unést?  Jak se vyléčíte abyste znovustvořili život? Co je magické zaříkadlo, které vše vrátí do dokonalého řádu?

V Krystalu Isis je uloženo tajemství léčení, které se musí uskutečnit, pokud má být život obnoven a zvědoměna božská spravedlnost. Čtěte dále a jak budete pokračovat, zažehnete uvnitř své vlastní bytosti podstatu zázraku a vězte, že je v tento okamžik možné vyléčit se z vaší nejhlubší bolesti. Isis se ve svém utrpení stala člověkem. Esence této sebe-léčivé síly je včleněna do formy křišťálového světla. Isis se nyní podělí o své tajemství.

Více...

22.5.2016

Zpráva z Minerální Říše

Drazí, toto je zpráva z říše minerálů. Z říše, kterou charakterizuje Moudrost. Velké Vědění a Moudrost leží ukryty v Minerální Říši. Tato říše je plně aktivně zapojena do probíhajícího procesu přeměny na planetě Zemi. Vězte, že každý krystal a kámen je vědomou bytostí přinášející svou moudrost a vědomí do vašich životů.

Bytostem Minerální Říše je velkou ctí, že vám mohou být nápomocny na vaší cestě. Věřte, že je pro ně velkou radostí být vám průvodcem..., léčitelem a učitelem.

Více...

1, 2, 3, 4, 5