KRYSTALY

Prodej a nabídku krystalů on-line najdete na www.mistrovskekrystaly.cz

28.1.2019

Krystalové léčení: “nesmysl nového věku nebo překvapující pravda? “

Pro většinu z nás, kteří prožíváme své životy ukotveni ve fyzické sféře, kterou nazýváme “realitou“, je myšlenka krystalového léčení iracionální pověrou a “nesmyslem nové doby“. Je to jako kdyby se většina z nás ptala, jak může být kámen něčím víc než kamenem, o to méně, jak může uchovávat energii nebo nám pomoci se léčit? Abychom na tuto otázku odpověděli, musíme se podívat za fyzickou existenci o které si momentálně myslíme, že v realitě, ve které žijeme je “vším, co je“.

Více...

26.5.2018

Kalcit

Jako dominantní silný kámen, dokáže být kalcit drahým přítelem v rapidně vyhrocených a měnících se časech. Jedna z nejdůležitějších lekcí, které kalcit předává je “umění bytí“. Pokud chce někdo uchopit tajemství kalcitu pouze myslí, jeho pravý význam nemůže být obsáhnut. Je žádoucí raději dovolit vašemu Bytí podívat se na kalcit z úrovně pocitu a spontánně přijmout esenci jeho učení.

Více...

12.5.2018

Práce s krystaly - Vylaďování se

Umění vyladit se na krystal, na sebe, na druhého člověka nebo jakýkoliv aspekt života je jedním z nejhodnotnějších nástrojů, které se lze naučit. Naladění se je schopnost neutralizovat mysl a stát se klidným, aby vnitřní já mohlo vidět pravdu. Když se naučíme umění nalaďovat se, nejen že rozvineme citlivost přijímat hodnotné vnitřní informace, ale také trénujeme mysl komunikovat namnohem jemnějších úrovních s různými živočišnými formami. Když se člověk vyladí na krystal, krystal se stává zrcadlem, které odráží vnitřní světlo zpět do vědomí.

Více...

12.5.2018

Samoléčitel

Většinou je klasický krystal zakončen na jednom konci terminální špicí, kterou utváří šest plošek – fazet. V některých případech, se zakončí oboustranně. Stejně jedinečné jako oboustranně zakončené krystaly jsou krystaly, které jsou zakončené na své základně. Tento typ krystalů nemá na své základně (spodní ploše) terminální zakončení tvořené šesti ploškami – fazetami, jako mají oboustranně zakončené krystaly, ale přirozeně se zformují do mnoha terminálních zakončení místo toho, aby vypadaly jako ulomené nebo rozbité.

Více...

12.5.2018

Empatické krystaly

Někdy je těžké si představit, že krystaly nebo kameny opravdu vědí o čem přemýšlíte nebo jak se cítíte. Nemají nervový systém, tak jak by to mohly cítit? Nemají mozek, tak jak mohou myslet? Nechovají se tak jak se chováme my lidé, tak jak by mohly pochopit jaké to pro nás je? Je to pravda. Krystaly a kameny jsou velmi rozdílným typem životní formy než my a jejich dimenze reality jistě není stejná jako ta naše, ale kdo říká, že svým vlastním nádherným způsobem nemohou být citliví k tomu, čím jsme my?

Více...

1.4.2018

Krystaly Strážci Země

Krystaly Strážců Země jsou obrovsky velké krystaly křišťálu, které začaly být lokalizovány na planetě v roce 1986. Tyto majestátné exempláře světla byly přivedeny na povrch země vědomými dělníky. Jejich délka je průměrně jeden a půl až dva metry a váží tři až čtyři tisíce kilogramů. Tyto masivní krystaly jsou těženy z hloubky jednoho až dvou metrů, a dokonce i ve velmi horkých slunečných dnech jsou na dotek studené jako led.

Více...

16.11.2017

Krystal Fantom

Někdy když se podíváte do krystalu, objevíte tam menší inkluze ve tvaru pyramidy. Tato vnitřní zrcadla krystalu se nazývají fantomy a jsou něco jako kruhy uvnitř stromu ve kterých značí růstový vzorec u krystalu, který prošel svou vlastní evolucí. Krystaly Fantomů prožily mnoho životů výuky, zatímco obydlovaly jednu stejnou fyzickou formu. Fantomy uvnitř sebe zaznamenaly období růstu, kterým krystal prošel a dospěl do své dokonalosti, pak přestal růst a potom opět pokračoval v růstu za hranice očekávání a do neznáma. Některé Fantomy mají mnoho vnitřních vzestupujících linií na které když se vyladíte mohou odhalit tajemství vnitřního života krystalu.

Více...

16.11.2017

Krystal Spojovatel Času

Krystaly Spojovatelů Času jsou často chybně zaměňovány za krystaly Oken. Je to pochopitelné, protože jsou si vzhledově velmi podobní. Rozdíl mezi těmito dvěma krystaly je ten, že krystaly Oken mají velkou dokonalou tvář ve tvaru kosočtverce uprostřed krystalu, zatímco krystaly Spojovatele Času mají rovnoběžník. Pokud není prozkoumán pozorně, rovnoběžník je často zaměňován za kosočtverec a krystal je špatně označen jako Okno.

Více...

16.11.2017

Krystal Okno

Krystaly Oken poznáme podle velkého okna ve tvaru kosočtverce uprostřed krystalu. Kosočtvercové okno se ve své podstatě stává sedmou fazetou krystalu se čtyřmi body křížícími se s dalšími hlavními úhly krystalu. Jinými slovy, vrchol kosočtverce se spojuje s linií směřující přímo nahoru do konečné špice. Postranní body se spojují s úhly tvořícími protilehlé fazety a spodní bod směřuje do zakončení směrem dolů do základny krystalu (viz foto).

Krystaly Oken jsou rozeznatelné od běžných krystalů s kosočtvercem tím, že toto okno je dostatečně veliké a čisté na to, aby bylo vidět do vnitřního světa krystalu.

Více...

1, 2, 3, 4, 5