KRYSTALY

16.11.2017

Krystal Fantom

Někdy když se podíváte do krystalu, objevíte tam menší inkluze ve tvaru pyramidy. Tato vnitřní zrcadla krystalu se nazývají fantomy a jsou něco jako kruhy uvnitř stromu ve kterých značí růstový vzorec u krystalu, který prošel svou vlastní evolucí. Krystaly Fantomů prožily mnoho životů výuky, zatímco obydlovaly jednu stejnou fyzickou formu. Fantomy uvnitř sebe zaznamenaly období růstu, kterým krystal prošel a dospěl do své dokonalosti, pak přestal růst a potom opět pokračoval v růstu za hranice očekávání a do neznáma. Některé Fantomy mají mnoho vnitřních vzestupujících linií na které když se vyladíte mohou odhalit tajemství vnitřního života krystalu.

Více...

16.11.2017

Krystal Spojovatel Času

Krystaly Spojovatelů Času jsou často chybně zaměňovány za krystaly Oken. Je to pochopitelné, protože jsou si vzhledově velmi podobní. Rozdíl mezi těmito dvěma krystaly je ten, že krystaly Oken mají velkou dokonalou tvář ve tvaru kosočtverce uprostřed krystalu, zatímco krystaly Spojovatele Času mají rovnoběžník. Pokud není prozkoumán pozorně, rovnoběžník je často zaměňován za kosočtverec a krystal je špatně označen jako Okno.

Více...

16.11.2017

Krystal Okno

Krystaly Oken poznáme podle velkého okna ve tvaru kosočtverce uprostřed krystalu. Kosočtvercové okno se ve své podstatě stává sedmou fazetou krystalu se čtyřmi body křížícími se s dalšími hlavními úhly krystalu. Jinými slovy, vrchol kosočtverce se spojuje s linií směřující přímo nahoru do konečné špice. Postranní body se spojují s úhly tvořícími protilehlé fazety a spodní bod směřuje do zakončení směrem dolů do základny krystalu (viz foto).

Krystaly Oken jsou rozeznatelné od běžných krystalů s kosočtvercem tím, že toto okno je dostatečně veliké a čisté na to, aby bylo vidět do vnitřního světa krystalu.

Více...

16.11.2017

Křišťálová koule

Čistá křišťálová koule přináší sílu na kterou se musí člověk vyladit a vytrénovat k jejímu použití. Křišťálová koule byla vždy symbolem okultismu, skryté moudrosti a předpovídání budoucnosti. Křišťálové koule jsou předměty autority, která může mít obrovský vliv v rozvoji psychických (nadpřirozených) schopností. Když zíráme do křišťálové koule, je možné podívat se do minulosti nebo se vyladit na budoucnost.

Více...

6.8.2017

Ametyst

Ametyst vyzařuje fialový paprsek, jednu z barev pro třetí oko. Je to barva, kterou lze spatřit při jedinečných večerech při západu slunce, když soumrak transformuje denní světlo do temnoty. Je to barva, která symbolizuje změnu vědomí z normálního probuzeného stavu do oblastí soumraku změněného uvědomění. V těchto nejkouzelnějších okamžicích vzestupujících energií vyzařuje Ametyst paprsek esence kouzla a schopnosti přetvářet jednu realitu do druhé.

Více...

6.8.2017

Fluorit

Fluorit je multidimenzionální kámen. Je to kámen který manifestuje nejvyšší aspekt mysli – mysli, která je vyladěná na ducha. Z tohoto vysokého stavu vědomí přichází intelektuální pochopení pravdy vesmírných konceptů reality a zákonů, které řídí vesmír. 

Fluorit je pro podporu mysli, pro rozvoj schopnosti srovnávat a integrovat nefyzické reality čtvrté, páté a šesté dimenze. Když se mysl vyladí na esenci fluoritu, je možné zažít a poznat svatyně uvnitř sebe, kde je obsaženo veškeré vědění a moudrost.

Více...

3.7.2017

Růžový Turmalín – Rubelit a Růžovo-Zelený Turmalín - Melounový

Růžový Turmalín je jedním z trojice kamenů srdeční čakry. Může být použit ve spojení s Růženínem a Kunzitem k iniciaci kompletní aktivace srdeční čakry. Růženín se prvně soustředí na rozvoj sebelásky kterou Kunzit následně aktivuje a připravuje k vnějšímu vyjádření. S takto připravenou základnou může potom Růžový Turmalín využít svůj vliv k nabídnutí této lásky světu.

Více...

20.6.2017

Zelený Turmalín

Tento kámen je léčitelem na všech úrovních, rozpínající svou energii od nejjemnější spirituální esence k nejhrubší materiální formě. Zelený turmalín je schopen očisti a posílit nervový systém, umožňujíce mu nést větší množství spirituální síly. Když fyzické tělo mění svou frekvenci aby se vyladilo s energiíí Zeleného Turmalínu, hormonální rovnováha se navýší, aby mohla být zahrnuta vyšší elektrická síla. Tím jak je více energie vedeno ve fyzickém těle, mohou být zachovány vyšší stupně vědomí.

Více...

13.6.2017

Modrý Turmalín - Indigolit

Indigolit vyzařuje modrý paprsek klidu a míru silněji než jakýkoliv jiný kámen na planetě. Tím, že patří do rodiny turmalínu, nese vysoký elektrický náboj, který stahuje proudy pozitivní energie podél svých paralelních linií. Pokud turmalín rychle třeme, vznikne přirozené teplo a lze cítit elektrický náboj kamene když se jeden konec stává pozitivním (zakončení), zatímco se protilehlý konec stává negativním (základna). Toto přirozené teplo může být směrováno skrze krystal do jakékoli oblasti, kam je třeba přivést mírumilovnou energii, např do domovů, kanceláří, dětských pokojů, srdcí, atd.

Více...

12.6.2017

Programovatelné Krystaly Projektory

Krystaly Projektoru mohou být rozdílné typy krystalu. Někdy jsou to Velké Samostatné Generátory s rovnou základnou, na které stojí. Někdy jsou použity drůzy nebo krystaly, které mají dvě koncové špice, ale sdílí jednu společnou základnu. Podmínka která má být splněna aby se krystal kvalifikoval jako Projektor je ta, že základna má být rovná (a pokud možno čistá) a zakončení krystalu směrují stejným směrem. To dovolí krystalu vyzářit svou projekci velmi zaměřeným a soustředěným způsobem. Krystaly Projektory jsou k programování ideální, protože mohou vysílat myšlenky a obrazy, které jsou do nich uloženy.

Více...

1, 2, 3, 4