INSPIRACE / INSPIRATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

022

 

7.9.2014

 

2

 

036

 

033

 

001

 

05

 

007

 

017

 

008

 

002

 

omraam

Omraam pointed out that “On the physical, material level,
the sun is the door, the link and the medium thanks to
which we can make contact with the Lord… Through the
sun, we work with God Himself. I can say that certain
things that no human can teach me have been revealed to
me by the sun. No book can give you what the sun gives
you if you learn to have the proper relationship with him…
If you want to create a bond between you [and the sun],
you have to look at him in all consciousness. If you do
that there will be a communication of vibrations between
the sun and you in which forms and colours, a whole
new world, will be born… The sun is an intelligence, a
life, a living light. And when you understand that, all of
a sudden he begins to speak to you… Try asking him a
question and you will see that he will answer you.”

Source: Secret Mysteries of the Sun Revealed By: Wayne H. Purdin

 

23

 

009

 

mraky

 

vychodslunce

 

sunset

 

006

 

" Jistota je skleněná stěna,dokonalá jistota je skleněná skříňka,která drží všechno jako štěstí,bolesti,vědomí,změnu,lásku,nebezpečí,pravdu a vzduch v dostatečné vzdálenosti od tebe. Rozbij toto omezení dříve,než se udusíš." /Paul Williams/

 

Nenech se životem odradit.Každý kdo se dostal tam kde je, musel začít tam kde byl./Richard L. Evans/

 

dovo149

 

lomikamen

 

 

Teprve láska ke všemu tvorstvu učinila z člověka lidskou bytost./Albert Schweitzer/

 

Je těžké mít rád někoho, koho si nevážím.Ale ještě těžší je mít rád toho,koho si vážím víc než sebe. /François de La Rochefoucauld /

 

Skutečné a bezpečné štěstí je spíš darem mysli a srdce než darem světa. /J. Čapek/

 

Utekl před pochybností.Před porážkou.Před okamžiky nerozhodnosti.Hospodin však byl šlechetný a zavedl ho do propasti nevyhnutelného,aby mu ukázal,že člověk musí zvolit a nikoli přijmout - svůj osud. /P.Coelho,Pátá hora/